Odpady styropianu

Styropian (EPS - spieniony polistyren) poprzemysłowy, spożywczy, budowlany poddawany jest kompaktowaniu i belowaniu.

Przyjmujemy styropian o kodach: 150102, 170604. Wszystkie odmiany odpadów styropianu poddawane są w pełni recyklingowi.

Wdrożyliśmy projekt "Rozbudowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Styropianu" współfinansowany ze środków WFOŚr. w Gdańsku
Czytaj więcej...

Przyjmujemy / odbieramy odpady:

- styropian poprzemysłowy mający głownie zastosowanie w handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV i PC,

- styropian spożywczy stosowany w skrzyniach i pojemnikach na owoce, grzyby, ryby, a także do rozsadek roślin,

- styropian budowlany pochodzący ze ścinek i odpadów poprodukcyjnych (skompaktowany pył).


Odpady styropianu Zużyty styropian


Oferta sprzedaży:
  • Styropian w brykietach o przekroju kwadratu o wymiarach 210 x 210 mm i ciężarze ok. 220 kg/m3.
  • Skompaktowane partie styropianu EPS przygotowane do transportu są ostreczowane na paletach EURO

Recykling styropianu - www.recyklingstyropianu.com.pl
Złóż zapytanie/zlecenie odbioru odpadów elektronicznych w formularzu zgłoszeniowym.
Kliknij