Praca PESTAR P.T.H. PESTAR Angielski Rosyjski

Polityka prywatności
Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi w firmie PESTAR, przekazywanymi dobrowolnie przez użytkowników na stronach:
niszczenie-dokumentow.net/pakiety/
epsrecycling.pl/pages/zapytanie_kompaktory_styropian_brykiet_eps_recykling.php
utylizacja.pestar.com.pl/pages/formularz.php
tworzywa.pestar.com.pl/zapytanie_regranulaty_przemialy.php
a także podczas korespondencji e-mail oraz rozmowach telefonicznych z pracownikami firmy PESTAR. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności użytkownikami będziemy nazywać osoby kontaktujące się z firmą PESTAR i korzystające z ww. stron, które przekazały nam dobrowolnie swoje dane osobowe. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych jest P.T.H. PESTAR z siedzibą ul. Iwaszkiewicza 15 w Starogardzie Gdańskim, NIP: 592-000-24-25. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem rec@pestar.com.pl
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU
To jakie dane są gromadzone, wynika z poszczególnych formularzy. Dane oznaczone jako wymagane są niezbędne do realizacji celu, w jakim są podawane.
Dane osobowe podawane podczas rozmów telefonicznych lub przesyłane przez użytkowników w korespondencji e-mail oraz w formularzach kontaktowych online służą wyłącznie obsłudze zapytania lub sprawy, w jakiej zostały przesłane. Dane nie są wykorzystywane w innym celu.
Dane osobowe podawane podczas zgłoszeń na stanowiska pracy, przetwarzamy na potrzeby rekrutacji, usuwane są po 30 dniach od zakończenia procesu rekrutacji i nie są przetwarzane w innym celu.
Dane osobowe podawane w formularzach zamówień towarów i usług, które są przesyłane pocztą elektroniczną, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień towarów i usług oraz do kontaktu w ramach podpisanych umów o współpracy. Ich podanie jest niezbędne dla spełnienia wymogów prawa, dotyczących m.in. obowiązku wystawienia faktury VAT za sprzedaż towarów i usług, zapewnienia gwarancji, rozpatrywania reklamacji i roszczeń itp., czyli jest uzasadnione względami rachunkowymi i podatkowymi oraz uzasadnionym interesem firmy PESTAR, a dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie nie jest wymagana.
Dane osobowe (nazwa, wizerunek, inne informacje) podawane przez użytkowników podczas dodawania komentarzy czy polubień na fanpage'ach firmy PESTAR w mediach społecznościowych (typu Facebook, Twitter, Youtube,) nie są przez nas gromadzone ani przetwarzane. Dane osobowe podawane przez użytkowników podczas subskrypcji Newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania treści. Służy on przede wszystkim do komunikacji z firmami, które podpisały z nami umowę o współpracy i wyraziły chęć jego otrzymywania, jednak subskrypcja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W Newsletterze są przekazywane własne informacje handlowe i marketingowe, m.in. o nowościach i zmianach w ofercie, wydarzeniach z życia firmy, czy prowadzonych promocjach i konkursach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie rezygnacji na email rec@pestar.com.pl
ZABEZPIECZENIE DANYCH, ICH PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE
Gwarantujemy poufność przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy firmy P.T.H. Pestar albo współpracujące z nami firmy zewnętrzne, którym te dane powierzamy, tj.:
operator telekomunikacyjny w ramach oferowanej przez niego usługi
firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie w celu realizacji zamówień oraz usług serwisowych;
dostawca klienta pocztowego i usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych znajdujących się w korespondencji elektronicznej oraz na serwerach hostingowych;
firma oferująca system mailingowy w celu wysyłki newslettera.
Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy przekazanych nam danych podmiotom trzecim. Jeśli będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, na jaki zostały przekazane. Przykładowo, dla danych związanych z realizacją zamówień jest to czas uzasadniony względami rachunkowymi i podatkowymi, okresem gwarancji i zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu, czyli nie mniej niż 5 lat. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Newslettera obowiązuje do momentu jej odwołania przez użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników po rozwiązaniu umów o współpracy lub cofnięciu zgody w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują nas do ich zachowania.
PLIKI COOKIES I KOD ŚLEDZENIA
Cookies (ciasteczka) to małe pliki, zapisywane w schowku przeglądarki użytkownika. Zapamiętują indywidualne ustawienia użytkownika, takie jak preferencje systemowe, pozwalają też jego uwierzytelnienie, czyli na korzystanie ze stron dostępnych po zalogowaniu. Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum. Korzystamy z kodu śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk, pozwalających nam na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników na naszych stronach. Dane statystyczne są anonimowe i nie mają charakteru danych osobowych. Nie wykorzystujemy ich do celów reklamowych, nie profilujemy naszych użytkowników i nie udostępniamy tych danych innym podmiotom. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania ciasteczkami. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ponieważ nie przetwarzamy danych wrażliwych, prawo nie nakłada na nas obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

    Copyright © 2007-2024 - Zakład Recyklingu i Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "PESTAR" Starogard Gdański
Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka Cookie. Możesz okrelić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegladarce.
Brykieciarki, recykling styropianu EPS