Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

Zajmujemy się zbiórką, transportem i przekazujemy do odzysku/recyklingu odpady baterii i akumulatorów o kodach:

160602 - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

160603 - baterie zawierające rtęć

160604 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)

160605 - inne baterie i akumulatory

200133 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
               wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie
               i akumulatory zawierające te baterie.

200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133


Zużyte baterie Zużyte akumulatory
Złóż zapytanie/zlecenie odbioru odpadów elektronicznych w formularzu zgłoszeniowym.
Kliknij